Hành trình đi tìm chữ Khoa Đẩu - Phần 1 Hành trình đi tìm chữ Khoa Đẩu - Phần 1 [24/12/2018]

Biết bao người đã hi dinh cả cuộc đời để tìm lại thứ tài sản vô giá của cha ông ta ngày trước. Cũng may, trong các văn bản từ hàng nghìn năm trước vẫn còn ghi chép vấn đề này khá nhiều. Trước hết là trong cổ sử Trung Hoa.

Danh sách Thầy Cô giáo thời Hùng Vương Danh sách Thầy Cô giáo thời Hùng Vương [24/03/2013]

Danh sách một số thầy cô giáo thời Hùng Vương đã được Nhà nghiên cứu Chữ Việt Đỗ Văn Xuyền tìm thấy trong quá trình đi tìm Chữ Việt Cổ qua các di tích còn lại và qua những tài liệu còn lưu giữ ở Viện Hán Nôm.

Phát Hiện Thơ Cổ Thời Bắc Sơn (7000-1000 tr.c.n) [22/04/2013]

LTS: Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh là một cây bút khảo luận lịch sử sắc bén. Tập sách "Văn hóa Mỹ thuật tiền sử Việt Nam" của bà là một tác phẩm hiếm hoi quý giá, xác định nền văn minh Bách Việt là một sự thật tuyệt diệu mà người Trung Hoa phải "nghẹn ngào" khi bà chứng minh rằng nền văn minh cổ Việt đã bị người Tàu dùng sức mạnh chiến tranh ...

Cuộc sinh tồn và sự thất truyền của văn minh Việt cổ Cuộc sinh tồn và sự thất truyền của văn minh Việt cổ [02/04/2016]

Theo các sử gia lớn trên thì dân Bách Việt đã cư trú trước khắp miền Nam Trung Hoa hiện nay. Trải qua hàng ngàn năm bị dân tộc Hoa - một dân tộc du mục thiện chiến phương Bắc - tràn xuống xâm chiếm lãnh thổ, tiếp theo là hàng ngàn năm bị đô hộ và "đồng hóa" nền văn hóa cổ của cả một dân tộc bị ra sức xóa bỏ cùng với chữ viết "Khoa Đẩu".

Giải mã Chữ Việt Cổ Giải mã Chữ Việt Cổ [08/05/2013]

Hôm qua 29-1, đông đảo các nhà khoa học, nhà ngôn ngữ học và báo giới tại Hà Nội đã được nhà nghiên cứu Đỗ Văn Xuyền giới thiệu về “Cuộc hành trình đi tìm chữ Việt cổ” sau nửa thế kỷ gian khổ và dày công của ông, nay đã tới đích.

liên kết website

Đối tác

GIA PHUC SS Sunny mountain TC Kinh tế Châu Á - TBD