Danh sách Thầy Cô giáo thời Hùng Vương Danh sách Thầy Cô giáo thời Hùng Vương 24/03/2013

Danh sách một số thầy cô giáo thời Hùng Vương đã được Nhà nghiên cứu Chữ Việt Đỗ Văn Xuyền tìm thấy trong quá trình đi tìm Chữ Việt Cổ qua các di tích còn lại và qua những tài liệu còn lưu giữ ở Viện Hán Nôm.

Chi Tiết

liên kết website

đối tác

GIA PHUC SS Sunny mountain TC Kinh tế Châu Á - TBD