Văn minh Việt cổ “bị đánh cắp” như thế nào? Văn minh Việt cổ “bị đánh cắp” như thế nào? 21/09/2013

Những cứ liệu trong lịch sử Trung Quốc chứng tỏ người Việt có nhiều phát minh vĩ đại, trong đó, lịch rùa chứng minh Việt Nam ra đời trước Trung Quốc.

Chi Tiết
Phát Hiện Thơ Cổ Thời Bắc Sơn (7000-1000 tr.c.n) 22/04/2013

LTS: Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh là một cây bút khảo luận lịch sử sắc bén. Tập sách "Văn hóa Mỹ thuật tiền sử Việt Nam" của bà là một tác phẩm hiếm hoi quý giá, xác định nền văn minh Bách Việt là một sự thật tuyệt diệu mà người Trung Hoa phải "nghẹn ngào" khi bà chứng minh rằng nền văn minh cổ Việt đã bị người Tàu dùng sức mạnh chiến tranh và sức mạnh của chữ viết (chữ hán) ...

Chi Tiết
Bách Việt Sử : Những Lớp Bụi Mờ cuả Lịch Sử 16/04/2013

Khảo cứu Bách Việt Sử : Những Lớp bụi mờ của lịch sử Haǹg hàng lớp lớp bụi mờ phủ lên trên bề dầy lịch sử Bách Việt...

Chi Tiết
SỬ THỜI TRƯNG VƯƠNG 24/12/2012

Sơ Lược Bối Cảnh Lịch Sử: Năm 111 trước Tây Lịch, vua Vũ Đế nhà Tây Hán sai Lộ Bác Đức và Dương Bộc sang đánh lấy nước Nam Việt, rồi cải thành Giao Chỉ Bộ và chia ra làm 9 quận, trong đó 3 quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam thuộc về Bắc Việt và một phần Trung Việt ngày nay. Quận Hợp Phố thuộc về Quảng Đông.

Chi Tiết
18 đời vua Hùng Vương: Một ý niệm về liên tục 18 đời vua Hùng Vương: Một ý niệm về liên tục 24/12/2012

Đề tài chính của bài này: Chuyện 18 đời vua Hùng Vương có thật hay không? Con số 18 có chính xác chỉ 18 đời vua hay không? Hoặc giả được ghi sai chép trật? Từ 80 đời hoặc 180 đời, chép lộn ra thành 18 đời? Hoặc không có gì hết.

Chi Tiết
VỊNH SỬ THỜI AN DƯƠNG VƯƠNG 24/12/2012

SƠ LƯỢC BỐI CẢNH LỊCH SỬ An Dương Vương 257-207 trước Tây Lịch): Tên húy là Thục Phán, đánh bại Hùng Vương thứ 18 năm 258 trước Tây Lịch, lấy nước Văn Lang đổi tên là Âu Lạc, đóng đô ở Phong Khê (Huyện Đông Anh, Tỉnh Phúc Yên - Bắc Việt) trị vì 50 năm.

Chi Tiết

liên kết website

đối tác

GIA PHUC SS Sunny mountain TC Kinh tế Châu Á - TBD