Văn minh Việt cổ “bị đánh cắp” như thế nào?

Văn minh Việt cổ “bị đánh cắp” như thế nào? [21/09/2013]

Những cứ liệu trong lịch sử Trung Quốc chứng tỏ người Việt có nhiều phát minh vĩ đại, trong đó, lịch rùa chứng minh Việt Nam ra đời trước Trung Quốc.

liên kết website

đối tác

GIA PHUC SS Sunny mountain TC Kinh tế Châu Á - TBD