Chống phương Bắc đồng hóa - cuộc đấu tranh vĩ đại của dân tộc Việt Chống phương Bắc đồng hóa - cuộc đấu tranh vĩ đại của dân tộc Việt 28/02/2014

Có một sự thật đau đớn và kiêu hãnh trong lịch sử thế giới rằng: Bất cứ mọi quốc gia nhỏ yếu nào khi số phận địa lý mặc định phải ở bên cạnh nước lớn thì đều phải gồng mình chống đồng hóa dân tộc.

Chi Tiết
Cuộc sinh tồn và sự thất truyền của văn hóa Việt Cổ Cuộc sinh tồn và sự thất truyền của văn hóa Việt Cổ 28/02/2014

Theo các sử gia lớn trên thì dân Bách Việt đã cư trú trước khắp miền Nam Trung Hoa hiện nay. Trải qua hàng ngàn năm bị dân tộc Hoa - một dân tộc du mục thiện chiến phương Bắc - tràn xuống xâm chiếm lãnh thổ, tiếp theo là hàng ngàn năm bị đô hộ và "đồng hóa" nền văn hóa cổ của cả một dân tộc bị ra sức xóa bỏ cùng với chữ viết "Khoa Đẩu".

Chi Tiết
Người lạc việt là chủ nhân của giáp cốt, kim văn Người lạc việt là chủ nhân của giáp cốt, kim văn 14/05/2013

Những năm qua, trong hành trình tìm lại cội nguồn văn hóa Việt, chúng tôi đã biết đồ gốm Lapita từ vùng biển đảo Quảng Ninh lan truyền đến các hải đảo Nam Thái bình Dương. Dụng cụ đá mới, cây kê, cây lúa nước, đồ đồng Phùng Nguyên, Đông Sơn cũng từ Hòa Bình lan tỏa khắp Á Đông. Từ khảo cứu của mình, từ năm 2006, chúng tôi khẳng đĩnh rằng, tiếng Việt là chủ thể tạo nên ngôn ...

Chi Tiết
CHÙA MỘT CỘT - MỘT HUYỆT MẠCH QUAN TRỌNG CỦA LONG THÀNH 13/05/2013

Chùa Một Cột rất cần có một cuộc đại trùng tu, nhưng…

Chi Tiết

liên kết website

đối tác

GIA PHUC SS Sunny mountain TC Kinh tế Châu Á - TBD