Hành trình đi tìm chữ Khoa Đẩu - Phần 2 Hành trình đi tìm chữ Khoa Đẩu - Phần 2 02/01/2019

Sử gia Lê Văn Hưu viết: " Trưng Trắc, Trưng Nhị là đàn bà nổi lên đánh lấy được 65 thành trì, lập quốc xưng vương dễ như trở bàn tay. Thế mà từ cuối nhà Triêu cho tới đời nhà Ngô hơn một nghìn năm, người mình cứ cúi đầu bó tay làm tôi tớ cho người Tàu mà không biết xấu hổ với hai người đàn bà họ Trưng."

Chi Tiết
Hành trình đi tìm chữ Khoa Đẩu - Phần 1 Hành trình đi tìm chữ Khoa Đẩu - Phần 1 24/12/2018

Biết bao người đã hi dinh cả cuộc đời để tìm lại thứ tài sản vô giá của cha ông ta ngày trước. Cũng may, trong các văn bản từ hàng nghìn năm trước vẫn còn ghi chép vấn đề này khá nhiều. Trước hết là trong cổ sử Trung Hoa.

Chi Tiết
Dân gốc bản địa Đài Loan có chữ viết không? Dân gốc bản địa Đài Loan có chữ viết không? 18/10/2013

Theo cách nhìn của các nhà sử học, khảo cổ học, ngôn ngữ học hiện đại thì họ đều khăng khăng một luận điệu rằng không. Nhưng những năm 70, một học giả nổi tiếng chuyên nghiên cứu văn hóa cổ đại Đài Loan là giáo sưVệ Tụ Hiền衞聚賢đã viết cuốn “Quan hệ đồng bào miền núi Đài Loan và Việt Mân”, “Khảo cổ hang dơi của đồng bào miền núi Đài Loan” và nhiều cuốn ...

Chi Tiết
Lạc Việt nghĩa là Nước Việt và cũng nghĩa là Bách Việt Lạc Việt nghĩa là Nước Việt và cũng nghĩa là Bách Việt 19/12/2012

Hãy xem từ cái Nôi khái niệm “Sông”: Krông = Kông = Sông = Tông 宗 = Dòng = Dõng 涌 = Giang 江 = Kang = Kênh = Kinh 泾= Linh 泠 = Lối = Lộ 潞 = Lạc 洛= Lạch = =Rạch = Mạch 脈 = Ngách = Ngòi = Hói = Hà 河 = Hẻm = Hạng 巷 = Cảng 港 =Máng = Mương = Mai 脈 = Phai = Khai 開 = Khơi = =Khe = Khê 溪 = Khoỏng = Khuổi = Suối = Xuôi = Xuyên 川= Quyến 圳 = Tuyền 泉

Chi Tiết

liên kết website

đối tác

GIA PHUC SS Sunny mountain TC Kinh tế Châu Á - TBD