Hành trình đi tìm chữ Khoa Đẩu - Phần 2 Hành trình đi tìm chữ Khoa Đẩu - Phần 2 02/01/2019

Sử gia Lê Văn Hưu viết: " Trưng Trắc, Trưng Nhị là đàn bà nổi lên đánh lấy được 65 thành trì, lập quốc xưng vương dễ như trở bàn tay. Thế mà từ cuối nhà Triêu cho tới đời nhà Ngô hơn một nghìn năm, người mình cứ cúi đầu bó tay làm tôi tớ cho người Tàu mà không biết xấu hổ với hai người đàn bà họ Trưng."

Chi Tiết
Hành trình đi tìm chữ Khoa Đẩu - Phần 1 Hành trình đi tìm chữ Khoa Đẩu - Phần 1 24/12/2018

Biết bao người đã hi dinh cả cuộc đời để tìm lại thứ tài sản vô giá của cha ông ta ngày trước. Cũng may, trong các văn bản từ hàng nghìn năm trước vẫn còn ghi chép vấn đề này khá nhiều. Trước hết là trong cổ sử Trung Hoa.

Chi Tiết
Mốc mở đầu cổ nhất về sự xuất hiện con người trên lãnh thổ Việt Nam Mốc mở đầu cổ nhất về sự xuất hiện con người trên lãnh thổ Việt Nam 11/04/2016

Ngày 11/4, tiến sỹ Nguyễn Gia Đối, Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cho biết các phát hiện di tích sơ kỳ Đá cũ ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, tạm thời được xem như là mốc mở đầu cổ nhất hiện biết về sự xuất hiện của con người và di tồn văn hóa của họ trên lãnh thổ Việt Nam.

Chi Tiết
 Văn minh Việt cổ bị phương Bắc đánh cắp như thế nào? Văn minh Việt cổ bị phương Bắc đánh cắp như thế nào? 02/04/2016

Có những chứng cứ chứng minh về những phát minh lý thú của người Việt trong thời kỳ dựng nước bị kẻ xâm lược cố tình xóa bỏ và đánh tráo. Đó là nền văn hóa nhân bản - là nền văn minh "Lịch toán - Nông nghiệp"...

Chi Tiết

liên kết website

đối tác

GIA PHUC SS Sunny mountain TC Kinh tế Châu Á - TBD